Χημειοπροφύλαξη στην ενδοκαρδίτιδα

Έτσι, με υψηλό κίνδυνο άνθρωποι, θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή σε περιπτώσεις με προσθετικές βαλβίδες: (όλων των τύπων, ιστορικό προηγούμενης μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας, σύνθετες συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες (π.χ. τετραλογία Fallot, μετάθεση μεγάλων αγγείων) και πνευμονικά shunts ή επικοινωνίες που έχουν δημιουργηθεί χειρουργικά και σε βηματοδότες ή και εμφυτευμένους απινιδωτές.

Επιπλέον μικρότερος κίνδυνος πρατηρείται σε όλες τις υπόλοιπες συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες, σε επίκτητη βαλβιδοπάθεια (π.χ. ρευματικής αιτιολογίας), σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και σε πρόπτωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια της βαλβίδας και/ή πάχυνση των γλωχίνων.

Σε άλλες καταστάσεις δεν είναι υποχρεωτική η προληπτική χημειοπροφύλαξη και αναφερόμαστε σε απλή μεσοκολπική επικοινωνία (ostium secundum), σε μεσοκολπική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ανοικτός βοτάλειος πόρος: 6 μήνες μετά από επιτυχή χειρουργική διόρθωση, σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στεφανιαίας παράκαμψης (by pass), σε λειτουργικά ή “αθώα” καρδιακά φυσήματα, σε ιστορικό ρευματικού πυρετού χωρίς βαλβιδοπάθεια και σε ιστορικό νόσου Kawasaki χωρίς βαλβιδοπάθεια.

Άλλες χειρουργικές καταστάσεις που απαιτείται προφυλακτική χημειοπροφύλαξη για την αποφυγή ενδοκαρδίτιδας είναι οι οδοντιατρικές εργασίες (εξαγωγή, θεραπεία περιοδοντίτιδας, εμφυτεύματα, ενδοδοντικοί χειρισμοί, ενδοσυνδεσμικές ενέσεις, αρχική τοποθέτηση ορθοδοντικών ταινιών, καθαρισμός ή όπου αναμένεται απώλεια αίματος)

Χημειοπροφύλαξη ενδοκαρδίτιδας για χειρισμούς στο στόμα, αναπνευστικό και ανώτερο πεπτικό σύστημα
Γενική οδηγία
Αμοξυκιλλίνη 2g από το στόμα 1 ώρα πριν από το χειρισμό
Αδυναμία λήψεως από το στόμα
Αμπικιλλίνη 2g ενδομυικά/ενδοφλέβια, μέσα στα 30 λεπτά πριν από το χειρισμό
Αλλεργία στην πενικιλίνη
Κλινδαμυκίνη ή 600 mg από το στόμα 1 ώρα πριν από το χειρισμό
Κλαριθρομυκίνη 500 mg από το στόμα 1 ώρα πριν από το χειρισμό
Αλλεργία στην πενικιλίνη και αδυναμία λήψεως από το στόμα
Κλινδαμυκίνη 600 mg ενδοφλέβια μέσα στα 30 λεπτά πριν από το χειρισμό
Βανκομυκίνη 1g ενδοφλέβια μέσα στα 30 λεπτά πριν από το χειρισμό

Προτεινόμενη προφυλακτική αγωγή για οδοντιατρικές επεμβάσεις: ΜΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΔΟΣΗ 30-60min ΠΡΙΝ

ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
Amoxicillin ή ampicillin 2gr p.o ή iv 50mgr/kgr ΒΣ
Clindamycin
(σε περιπτώσεις αλλεργίας στην penicillin)
600mg p.o ή i.v 20mg/kgr p.o ή iv

Κεφαλοσπορίνες δεν συστήνονται σε ασθενείς με αλλεργία στην πενικιλλίνη λόγω πιθανής διασταυρούμενης αντίδρασης.