Χειρουργική Στόματος

Η χειρουργική του στόματος έχει ένα ευρύ και αρκετά εξειδικευμένο πεδίο. Τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που αντιμετωπίζονται στο ιατρείο είναι τα παρακάτω: